Bảng giá Shared Hosting

6 tháng
120.000đ
BASIC
 • 500MB SSD
 • 1 Database
 • 1 Domain
 • Unlimited Bandwith
 • CPanel
 • Quà đặc biệt khi thuê
 • 1 Website nhỏ, sinh viên
3 tháng
240.000đ
ADVANCED
 • 2GB SSD
 • 10 Databases
 • 5 Domains
 • Unlimited Bandwith
 • CPanel
 • Quà đặc biệt khi thuê
 • 5 Website, đội nhóm vừa
3 tháng
360.000đ
PRO
 • 4GB SSD
 • 15 Databases
 • 10 Domains
 • Unlimited Bandwith
 • CPanel
 • Quà đặc biệt khi thuê
 • 10 Website, đội nhóm lớn

Shared FAQ